Mad Science Zomerkamp protocol Covid-19

Dit protocol is opgesteld door alle vertegenwoordigers van de verschillende Mad Science vestigingen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt als de zomerkampen van Mad Science doorgang vinden. Dit protocol wordt door partijen aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document. 


 1. Algemeen

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s

De meest recente richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;

 • Tussen mad scientists onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is;

 • Een vestiging meldt zich bij de GGD wanneer sprake is van een ongewoon aantal kinderen met ziekteverschijnselen (zie hoofdstuk 3).


Fysiek contact

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;

 • Iedereen, zowel kinderen als mad scientists, wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden;

 • Er worden geen handen geschud;

 • Hoesten/niezen in de elleboog;

 • Niet aan je gezicht zitten.


Hygiënemaatregelen algemeen

De vestigingen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

Denk hierbij aan:

 • Handen wassen met water en zeep:

  • begin kampdag;

  • voor de pauze;

  • na de pauze;

  • na toiletgang.

 • Gebruik van papieren handdoekjes;

 • Oppervlakten reinigen met water en zeep .


Beide mad scientists die de leiding over het kamp hebben zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Mad Scientists zijn niet verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Mad Science zorgt ervoor dat er voldoende plastic handschoenen zijn, indien een mad scientist deze wil dragen als persoonlijke bescherming.

Hygiënemaatregelen materialen

Materialen en speelgoed worden met regelmaat schoongemaakt met water en zeep. 

 • Materialen tbv demonstraties: de mad scientist maakt van tevoren de materialen schoon met water en zeep;

 • Materialen die de kinderen gebruiken en hergebruikt worden: aan het eind van de activiteit maken de kinderen gezamenlijk schoon met water en zeep;

 • Materialen die mee naar huis worden genomen: deze materialen worden opgeborgen en hoeven niet extra schoongemaakt te worden.


Schoonmaak

Dagelijks worden het sanitair, de kranen en de werkplekken door de mad scientists schoongemaakt met water en zeep.

 1. In en rondom het gebouw van de locatie

Consequenties gebouw en faciliteiten

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen kinderen onderling, en tussen kinderen en volwassen gecreëerd wordt.


Looproutes

Indien een locatie zelf al looproutes hanteert worden deze opgevolgd. Bij kamplocaties met meerdere groepen worden looproutes gemaakt, waar mogelijk eenrichtings routes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.


Wegbrengen en ophalen van kinderen

Er wordt een plek aangewezen waar kinderen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) kunnen nemen voordat zij het terrein van de kamplocatie betreden. Er staat altijd een Mad Scientist buiten om met behulp van de namenlijst het halen en brengen in goede banen te leiden. De andere Mad Scientist is binnen in het gebouw dan wel op het buitenterrein om de kinderen verder op te vangen. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het terrein van de kamplocatie;

 • Kinderen worden door maximaal één volwassene weggebracht en opgehaald.

 1. Gezondheid

Thuisblijf regels - gezondheid kinderen

Mad Science past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Neusverkoudheid;

 • Hoesten;

 • Moeilijk ademen/benauwdheid;

 • Koorts boven 38 °C ;

 • Wanneer een kind positief getest is op COVID-19 moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas aan de activiteiten van het zomerkamp meedoen als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft


Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind deelnemen aan de kampactiviteiten. Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet gewacht worden tot iedereen 24 uur klachtenvrij is en mag het kind daarna minimaal 14 dagen niet aan de kampacitviteiten deelnemen. 


Thuisblijf regels - gezondheid Mad Scientists

Mad Science past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Een Mad Scientist met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Neusverkoudheid;

 • Hoesten;

 • Moeilijk ademen/benauwdheid;

 • Koorts boven 38 °C;

 • Wanneer een Mad Scientist positief getest is op COVID-19 moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De Mad Scientist mag pas weer aan het werk als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

 • Als iemand in het huishouden van de Mad Scientist koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft


Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de Mad Scientist weer aan het werk. Als iemand in het huishouden van de Mad Scientist getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet gewacht worden tot iedereen 24 uur klachtenvrij is en mag de Mad Scientist daarna minimaal 14 dagen niet werken. 


Bij afwezigheid van een Mad Scientist wordt hij/zij (indien mogelijk) vervangen.

Wegstuurbeleid

Indien een mad scientist dan wel een kind gedurende de dag een van bovenstaande klachten ontwikkelt gelden de volgende richtlijnen:

 • Mad Scientist: de mad scientist gaat naar huis;

 • Kind: het kind moet direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.


Medisch handelen

Eventuele medische handelingen (zoals pleisters plakken) kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Wanneer intensieve medische zorg moet worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig.